18 augustus 2016

PREM-vragenlijstDe PREM-vragenlijst, Patient Reported Experience Measures, is een gestandaardiseerde meting van patiënttevredenheid in de zorg georganiseerd door en ten behoeve van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars gebruiken de PREM-meting als inkoop en beloningsinstrument.
Farmacie

Jaarlijkse PREM-meting

De PREM-meting wordt door zorgverzekeraars gevraagd en betaalt zich vaak uit in betere condities voor de zorgverzekeraar. Feeddex biedt in samenwerking met Argo geaccrediteerde PREM-metingen aan:

Inbegrepen in de PREM-meting is:
✅ Opzet en uitvoering PREM-meting
✅ Begeleiding en monitoring van de respons om aan de eisen van verzekeraars te voldoen
✅ Datalevering aan zorgverzekeraar binnen de vereiste termijnen
✅ PDF-rapportage van de opgeleverde resultaten

PREM en continu meten

Feeddex biedt zorgaanbieders ook de mogelijkheid om continu patiënttevredenheid te meten in combinatie met de jaarlijkse PREM-meting. De PREM dient primair om betere voorwaarden met de zorgverzekeraar af te spreken. De continu meting geeft het hele jaar door concrete stuurinformatie waarmee je je bedrijfsvoering kunt verbeteren. Meer tevreden patiënten, gemotiveerde medewerkers en een betere PREM-score.

Inbegrepen continu meten:
✅ Realtime dashboard met actiegerichte rapportages
✅ Issue alert service en opvolgmodule
✅ Zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie (verbeterpunten en complimenten)
✅ Op maat in te richten met eigen KPI’s
✅ Inzicht in prioriteiten voor verbetering

Samenwerking Apotheek Partners

De klanten van Apotheek Partners die het klantvriendelijke track & trace programma Recept Locatie gebruiken kunnen voor de PREM 2018 een combinatie pakket afnemen. Het pakket bestaat naast de PREM-meting uit een continu meting en een jaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek. Groot voordeel is dat de aanlevering van de uit te vragen patiënten door de koppeling automatisch gaat en u als apotheek er dus geen omkijken naar heeft.
Hendrika Vellasamy, Manager kwaliteit BENU Apotheek:

“BENU Apotheek is al jaren een enthousiast gebruiker van online en continue metingen van klanttevredenheid. Het directe real-time inzicht dat de apotheekteams hebben in het presteren, zet aan tot klantfocus en verbeteringen ten gunste van de klantbeleving. De incorporatie van de PREM Farmacie in de continue meting betekent voor BENU een waardevolle koppeling met een beroepsstandaard. ”